Pienryhmävalmennus

Pienryhmävalmennus on suunnattu sinulle, joka haluat oppia ja kehittyä mukavassa porukassa viikottain valmentajan johdolla! Harjoittelu pienryhmässä on hauskaa ja inspiroivaa; saat samalla kertaa ryhmän tsempin, mutta myös yksilöllistä ohjausta. Kaiken lisäksi harjoittelu on reilusti edullisempaa kuin yksilövalmennuksessa!

Tulossa lokakuussa:

KEHONMUOKKAUS 3 kk

1.10.2020 alkaen, torstaisin klo 16.30-17.15

Kehonmuokkaus ryhmä on tarkoitettu sinulle joka haluat kiinteytyä sekä muokata ja vahvistaa kehoasi tehokkaasti. Harjoittelun pääpaino on moninaisessa lihaskuntoharjoittelussa niin kuntosalilaitteilla kuin oman kehon painolla sekä erilaisilla kuntoiluvälineillä ja vapailla painoilla. Lihaskunto- ja voimaharjoittelun ohella keskitymme myös aerobiseen harjoitteluun ja terveelliseen ruokavalioon, joilla on merkittävä tehtävä rasvanpoltossa ja kehon muokkaamisessa.

Valmennus sisältää:

 • Kesto 3 kk, 12 tapaamista.
 • Ryhmätapaaminen kerran viikossa.
 • Monipuoliset harjoitusohjelmat ja viikkosuunnitelmat.
 • Ravintoneuvonnan ja esimerkkiruokavalion.
 • Valmentajan ja ryhmän tuen koko valmennuksen ajan.
 • Hinta: 75€/kk
 • Max osallistujamäärä: 10 hlö
 • Valmentaja: Marjo Tainio

Ilmoittautumiset: marjo.tainio@ole.fit

 

50+ KUNTORYHMÄ 3 kk

1.10.2020 alkaen, torstaisin klo 13.00-14.00

50+ kuntoryhmä on tarkoitettu sinulle, joka haluat aloittaa tai jatkaa kuntoilua turvallisesti ja tehokkaasti omaa kehoa kuunnellen. Ryhmän tavoitteena on ylläpitää ja parantaa kehosi toimintakykyä, vahvistaa lihaskuntoa, tukea sydämen ja luuston terveyttä ja kehittää tasapainoa sekä liikkuvuutta. Harjoittelemme pääsääntöisesti kuntosalilaitteilla, mutta tutuksi tulevat myös muut erilaiset kuntoiluvälineet ja oman kehon painolla tehtävät harjoitteet. 

Valmennus sisältää:

 • Kesto 3 kk, 12 tapaamista.
 • Ryhmätapaaminen kerran viikossa torstaisin klo 13.00
 • Kuntosaliharjoittelu tutuksi.
 • Lihasvoiman sekä sydän- ja verenkiertoelimistön vahvistaminen.
 • Liikkuvuuden, tasapainon ja koordinaation kehittäminen.
 • Valmentajan ja ryhmän tuki koko kurssin ajan.
 • Hinta: 55€/kk
 • Max osallistujamäärä: 10 hlö
 • Valmentaja: Marjo Tainio

Ilmoittautumiset: marjo.tainio@ole.fit

 

 

MEIDÄN KAIKKIEN KUNTOKESKUS

Tietosuojaa koskeva seloste

Rekisterinpitäjä

Fit Lapua (y-2988688-8)
Myöhemmin tässä selosteessa Yritys

Tietosuoja-asioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Esko Esimerkki
123123123123
lapua@ole.fit

Henkilörekisterin nimi

Fit Lapua asiakas- ja markkinointirekisteri

Kerättävät henkilötiedot

Keräämme asiakassuhteen hoitamiseksi tarpeellisia henkilötietoja, kuten asiakkaan nimi ja yhteystiedot sekä palvelun käyttäjätietoja. Keräämme henkilötiedot rekisteröidyltä itseltään sekä muista julkisista saatavilla olevista viranomaisen ylläpitämistä rekistereistä ja muista ulkoisista lähteistä, kuten kaupparekisteristä tai muusta vastaavasta julkisesta yritysrekisteristä. Lisäksi keräämme yhteydenottolomakkeiden täyttäneiden tiedot ja käytämme niitä edellä mainittuihin asiakassuhteen ylläpitämiseen liittyviin tarkoituksiin.

Henkilörekisterin käyttötarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa verkkopalvelun testaukseen, asiakassuhteen hoitamiseen sekä palveluista tiedottamiseen ja neuvontaan. Saatamme käyttää rekisteröidyn tietoja käyttäjätilastojen keräämiseen ja näiden analysointiin. Kerättyjä tietoja käytetään myös markkinointiviestintään. Henkilötietojen käsittely markkinointiviestintään perustuu henkilön antamaan suostumukseen yhteydenottolomakkeella. Suoramarkkinointi lopetetaan asiakkaan pyynnöstä. Henkilö voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla siitä edellä mainitulle yhteyshenkilölle. Henkilötietojen käsittely voi olla tarpeen Yrityksen ja rekisteröidyn välisen asiakassuhteen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Yrityksellä on oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja markkinointi-, palvelu- ja asiakasanalyyseissa ja palvelun testauksessa. Markkinointitarkoituksiin saattaa liittyä myös profilointia. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoihin on pääsy vain asiakassuhteen hallinnoinnista ja markkinoinnista vastaavilla henkilöillä.

Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Mahdollisissa tietojen luovuttamisen ja siirtämisen tilanteissa noudatetaan tietosuojalainsäädännön vaatimaa tietosuojan tasoa ja muita tarvittavia turvatoimia.

Evästeet

Käytämme sivustollamme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palvelujamme edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi sekä kohdentaa mainontaa. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön tai tyhjentää evästeet selaimen asetuksista.

Rekisterin suojaus

Suojaamme henkilötietoja asianmukaisin teknisin ja organisatorisin menetelmin. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin tietoturvakeinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt, ennalta nimetyt henkilöt.

Henkilötietojen säilytysaika ja hävittäminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai sopimuksen täytäntöön panemiseen tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät. Tämän jälkeen henkilötiedot tuhotaan asianmukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

 1. Rekisteröity pääsee pyytäessä häntä koskeviin henkilötietoihin liikesalaisuuden ja sisäisten arvioiden sallimissa rajoissa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää edellä mainitulle yhteyshenkilölle kirjallisesti ja allekirjoitettuna sekä henkilön on tunnistauduttava luotettavalla tavalla.
 2. Rekisteröity voi pyytää tietojen oikaisua, jos tiedot ovat puutteellisia tai virheellisiä.
 3. Rekisteröity voi pyytää tietojen poistamista, milloin niiden käsittelyyn ei ole tietosuojaa koskevassa lainsäädännössä tarkoitettua ja rekisteröidyn suostumuksesta riippumatonta syytä.
 4. Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, jos tietojen oikeellisuus tai lainmukaisuus näin edellyttää, tai vastustamisoikeuden mukaisesti rekisteröity pyytää rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä vain tietojen säilyttämiseen.
 5. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin Yrityksen oikeutetun edun perusteella.
 6. Rekisteröity voi pyytää tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on turvallista ja teknisesti mahdollista.
 7. Rekisteröidyn tulee lähettää oikeuksiaan koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

Fit Lapua
Tarkastus-/muu henkilötietoihin kohdistuva pyyntö
lapua@ole.fit

Yritys vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.